+90 (216) 450 12 21

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik

Sizin için burdayız

Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişim kurabilirsiniz.

iletişime geçin
Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Hizmetleri

Kurumlar Vergisi

 • Kurumlar Vergisi Tasdik Raporu
 • Tam Tasdik Raporu Hazırlanması ve Sunumu
 • Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler,
 • Gelir Vergisi,
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ve bunlara ekli mali tablolar ve bildirimler.

Katma Değer Vergisi

 • Katma Değer Vergisi İade Raporu Hazırlanması
 • KDV iadesi süreçlerinin yönetilmesi
 • İade hakkı doğuran işlem ve belgeler,
 • İhracat istisnasından kaynaklanan KDV iadesi;
 • İndirimli orandan kaynaklanan KDV iadesi;
 • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil- terkin işlemleri tasdiki,
 • Gümrük Beyanname tasdiki (Tam tasdik sözleşmesine bağlı olarak).

Özel Tüketim Vergisi

 • Özel Tüketim Vergisi sıfırlanmamış deniz yakıtı tasdik raporu,
 • Özel Tüketim Vergisi üretim tecil-terkin raporu,
 • Özel Tüketim Vergisi iade ve mahsup işlemleri,
 • Biyoetanol üretim tasdik raporu,
 • Harmanlayıcılara ait biyoetanollü benzin faaliyet tasdik raporu,
 • İhraç malı taşıyan araçlara motorin teslimlerinde özel tüketim vergisi istisnasına ilişkin faaliyet tasdik raporu.
 • Yatırım indirimi
 • Eğitim, spor ve sağlık yatırımlarından elde edilen kazanç istisnası,
 • Dernek, Tesis, Vakıf ve Kooperatiflere muafiyet tanınması,
 • Türkiye bilimsel ve teknolojik araştırma kurumunca yapılan Ar-Ge yardımları destekleme işlemleri,
 • Gelir ve Kurumlar Vergisi indirimi tasdik raporu (Olağanüstü hal).
 • Kredilere ilişkin tespit işlemleri (Bankalar Kanunu’na göre),
 • Organize sanayi bölgelerinin hesap ve işlemlerinin incelenmesi,
 • Öz kaynakların sermayeye ilavesine ilişkin raporlar,
 • SSK ilişiksizlik belgesi için yapılan incelemeye ait rapor,
 • 3984 Sayılı radyo ve televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun uyarınca radyo ve televizyon üst kurulu paylarının ödenmesi işlemleri.